VIOLENCE

hi wats up

nffnrmehjehgejhrjebhernhernwsbveqwngbwehewewjhewjewweewjnhew

heres an image of frank iero im insane

P e n i s

AAHHHH AAHHH AAGHH AAHHH AAGHRHHGH AAHHHH AAHHHHHHH

this is bingus

AHHHGHHAAAHHH AAGHHHGHHGHGHHAGAHGAHHHHG I FUCKED YOUR DAD bingus

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA